Didaktiske redskaber

Inspiration til undervisningsmetoder

Didaktiske redskaber - Albertslund Kommune

Her har du mulighed for at få uploaded dit eget bidrag til spændende undervisning og læringsaktiviteter, som andre undervisere kan lade sig inspirere af. 

Send din idé til skoleafdelingen på mail: luj@albertslund.dk mærket emne: Videndeling/læring

Husk at anføre

Fag:

Målgruppe:

Kompetenceområde:

Færdigheds- og vidensmål:

Beskrivelse af indhold og aktiviteter:

Materialer:

Djeeo er et computerbaseret spil, hvor eleverne kommer på orienteringsløb samtidig med de løser opgaver. Spillet kan med fordel bruges til at få mere bevægelse ind i fagtimerne. Det kan bruges i alle fag til at præsentere nye begreber, repetition, til at evaluere et undervisningsforløb, til teambuilding i klassen og meget mere. Spillet har fokus på tæt samarbejde og god kommunikation mellem deltagerne.

Der ligger mange færdigproducerede spil man kan bruge, ligesom man selv kan udarbejde spørgsmål til det fag eller forløb, der arbejdes med.

Spillet og eventuelle lærer/pædagogkurser kan bookes gennem Karen Mikkelsen, karen.mikkelsen@albertslund.dk.

www.djeeo.dk

I anledning af Folkeskolens 200 års fødselsdag har FDF, Frivilligt Drenge- og Pige forbund, udarbejdet folderen med lege fra indskoling til udskoling. Blive inspireret her

Maalstyring Diamant

Fra 1. august skal der i lærernes undervisningsplanlægning tages udgangspunkt i fagenes fælles mål. Det er obligatorisk at arbejde med de nationale kompetencemål og færdigheds- og vidensmål. Færdigheds- og vidensmål skal nedbrydes i læringsmål og differentieres, hvilket er lærerens opgave. Det er tillige et krav at undervisningen tilrettelægges varieret med fokus på den bedste læring for alle (jf. lov nr. 1640)

Læreren tilrettelægger hvordan eleverne skal præsenteres for det faglige stof, og med hvilke redskaber der planlægges. Skoleledelsen kan beslutte at anvende fælles skabeloner som planlægningsredskab på skolen.

I Folkeskolereformen i Albertslund 2014 er det politisk besluttet, at skolerne skal samarbejde med eksterne aktører i forbindelse med den længere og mere varierede skoledag. Find gode samarbejder og besøgssteder på kommunens digitale portal

I Skoler & Uddannelse følger vi Undervisningsministeriets anbefalinger. Faglige vejledere og konsulenter har på baggrund heraf udarbejdet forslag til skabeloner for årsplan og forløb. De to skabeloner understøtter hinanden. Årsplanen er den overordnede faglige undervisningsplan for hele skoleåret til skoleledelser, elever og forældre. Undervisningsforløb skabelonen er et forberedelsesredskab til læreren i detalje planlægningen. Se eksempler under "Eksemplariske forløb"

Nedenstående relationsmodel giver et godt overblik over hvilke områder der er i spil, ved planlægning af undervisningsforløb med nye fælles mål:

Maalstyring Diamant

 

 Poster 135

I forbindelse med Lysets år 2015, er der sponsoreret en kasse til skolerne med læringsmaterialer og hæfter. Kassen indeholder: 10 inspirationshæfter, et klassesæt med 4 solcellebyggesæt og 4 prismer. I hæftet finder du inspiration til at arbejde med naturfaglige emner i målstyrede forløb fra indskoling til udskoling. Hæftet indholder læringsaktiviteter, info om materialeindkøb samt links til online forløb og interaktive platforme.

Åben hæftet her

NB: Hæftet er udgivet før de nyeste fælles mål i naturfagene. Færdigheds- og vidensmål er revideret siden, men aktiviteterne er stadig aktuelle i den faglige undervisning.

Senest opdateret 2/12 2016 LUJ

Du kan booke kasserne for to uger af gangen. Kontakt pædagogisk læringscenter på Egelund skole tlf.: 43687150 eller naturfagsvejlederen på tlf.: 43686147 eller mail: luj@albertslund.dk

Datalogudstyret er fire standardsæt til gruppearbejde samt ekstraudstyr. På alle IPads er App Spark vue til datalogudstyr og App "Dyr i vand" til at udføre "elevvenlig" vandkvalitetsbestemmelse.  

Læs mere om kasserne her:

Bevægelseskasse I IPads

Bevægelseskasse II Datalogudstyr 

Inspiration til Dataopsamling