Nye fælles mål og forberedelse

Planlægger redskab i forbindelse med de nye forenklede fælles mål

Fra 1. august skal der i lærernes undervisningsplanlægning tages udgangspunkt i fagenes fælles mål. Det er obligatorisk at arbejde med de nationale kompetencemål og færdigheds- og vidensmål. Færdigheds- og vidensmål skal nedbrydes i læringsmål og differentieres, hvilket er lærerens opgave. Det er tillige et krav at undervisningen tilrettelægges varieret med fokus på den bedste læring for alle (jf. lov nr. 1640)

Læreren tilrettelægger hvordan eleverne skal præsenteres for det faglige stof, og med hvilke redskaber der planlægges. Skoleledelsen kan beslutte at anvende fælles skabeloner som planlægningsredskab på skolen.

I Folkeskolereformen i Albertslund 2014 er det politisk besluttet, at skolerne skal samarbejde med eksterne aktører i forbindelse med den længere og mere varierede skoledag. Find gode samarbejder og besøgssteder på kommunens digitale portal

I Skoler & Uddannelse følger vi Undervisningsministeriets anbefalinger. Faglige vejledere og konsulenter har på baggrund heraf udarbejdet forslag til skabeloner for årsplan og forløb. De to skabeloner understøtter hinanden. Årsplanen er den overordnede faglige undervisningsplan for hele skoleåret til skoleledelser, elever og forældre. Undervisningsforløb skabelonen er et forberedelsesredskab til læreren i detalje planlægningen. Se eksempler under "Eksemplariske forløb"

Nedenstående relationsmodel giver et godt overblik over hvilke områder der er i spil, ved planlægning af undervisningsforløb med nye fælles mål:

Maalstyring Diamant